ადმინისტრაციული ორგანოს პასუხისმგებლობა, ადმინისტრაციული ორგანოს პასუხისმგებლობა ჯანმრთელობის დაცვის სამართალში

  • ავტორიდავით მაკარიძე, გიორგი ხაზარაძე
  • გამოცემაწიგნი
  • წელი2014

გამოცემა ეხება ადმინისტრაციული ორგანოს პასუხისმგებლობის საკითხებს, როგორც ზოგადად, ისე კონკრეტულად ჯანმრთელობის დაცვის სამართალში.