რუსეთის ტერიტორიული მოწყობის თავისებურებანი

  • ავტორიგიორგი გორაძე
  • გამოცემასტატია
  • წელი2014

სტატიაში გაანალიზებულია რუსეთის ტერიტორიული მოწყობის თავისებურებანი.