საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალი, მე-2 გამოცემა

  • ავტორიდიმიტრი გეგენავა, ბექა ქანთარია, ლანა ცანავა, თენგიზ თევზაძე, ზურაბ მაჭარაძე, პაატა ჯავახიშვილი, თინათინ ერქვანია, თამარ პაპაშვილი
  • გამოცემაწიგნი
  • წელი2014

წიგნი მიმოიხილავს საქართველოს სახელმწიფო მოწყობისა და ადამიანის უფლებების საკონსტიტუციო საფუძვლებს.