შესავალი საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალში

  • ავტორიდიმიტრი გეგენავა, თამარ პაპაშვილი, ქეთევან ვარდოსანიძე, გიორგი გორაძე, რატი ბრეგაძე, თენგიზ თევზაძე, ლანა ცანავა, პაატა ჯავახიშვილი, ზურაბ მაჭარაძე, გიორგი სიორიძე, ბესიკ ლოლაძე
  • გამოცემაწიგნი
  • წელი2019

წიგნში განხილულია საქართველოს საკონსტიტუციო სამართლის ის საკითხები, რომლებიც მორგებული და ორიენტირებულია კონსტიტუციის ახალი რედაქციის პირობებში თანამედროვე სინამდვილესა და ძირითადი კანონის მოქმედ ტექსტზე.