საგანგებო მდგომარეობის კონსტიტუციური მოწესრიგება

  • ავტორითათია ქინქლაძე
  • გამოცემასტატია
  • წელი2021

სტატიაში მიმოხილულია საგანგებო მდგომარეობის კონსტიტუციური მოწესრიგების საკითხები