ადამიანის თავისუფლებასა და მიმოსვლის თავისუფლებაზე დაწესებული შეზღუდვების სამართლებრივი ანალიზი

  • ავტორიმარიამ ორჟონია
  • გამოცემასტატია
  • წელი2021

ნაშრომი მიმოიხილავს საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში და მის მიღმა დაწესებულ იმ შეზღუდვების, რომლებსაც განსაკუთრებით უარყოფითი გამოხმაურება მოჰყვა საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან და რომლებიც წარმოშობს კითხვის ნიშნებს საერთაშორისო სტანდარტებთან შეუსაბამობის თვალსაზრისით. ამ საკითხის განხილვის მიზანია, გაანალიზდეს შესაძლო საფრთხე, რათა სახელმწიფოებმა საგანგებო მდგომარეობა არ გამოიყენონ ძალაუფლების გამყარების მიზნისათვის და პანდემიასთან ბრძოლის პროცესში დაწესებული შეზღუდვები რეალურად სხვა მიზნებს არ ემსახურებოდეს.