ადამიანის თავისუფლების შეზღუდვა კოვიდ-19-ის პანდემიის პირობებში: ევროპული სტანდარტები და საქართველოს კანონმდებლობა

  • ავტორიმალხაზ ნაკაშიძე
  • გამოცემასტატია
  • წელი2021

სტატიაში მიმოხილულია ადამიანის თავისუფლების შეზღუდვის საკითხები კოვიდ-19-ის პანდემიის პირობებში: ევროპული სტანდარტები და საქართველოს კანონმდებლობა.