საკანონმდებლო კომპეტენციის დელეგირების სტანდარტი და კოვიდრეგულაციების კონსტიტუციურსამართლებრივი ზღვარი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტკის მიხედვით

  • ავტორიგივი ლუაშვილი
  • გამოცემასტატია
  • წელი2021

სტატიაში  მიმოხილულია საკანონდმებლო კომპეტენციის დელეგირების სტანდარტი და კოვიდრეგულაციების კონსტიტუციურსამართლებრივი ზღვარი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტკის მიხედვით