სახელმძღვანელო ქალთა და ბავშთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებზე

  • ავტორიგოგა ხატიაშვილი
  • გამოცემაწიგნი
  • წელი2021

სახელმძღვანელოში თავმოყრილია ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის, მათ შორის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლს ბავშვთა დაცვის სფეროში არსებული კანონმდებლობის განმარტებები, რომლებიც ითვალისწინებს ბოლო პერიოდში სხვადასხვა კანონში განმარტებები, რომლებიც ითვალისწინებს ბოლო პერიოდში სხვადასხვა კანონში გამხორციელებულ ცვლილებებს.